0724962321

Asigurarea de garantii (BOND)

Asigurare constructii BOND

Asigurarea de garantii (BOND)

Este o alternativă avantajoasă la scrisoarea de garanție bancară, necesară companiilor care participa la diverse licitații pentru achizițiile publice de bunuri și servicii și/ sau de companiilor care încheie sau au în derulare contracte de execuție de lucrări de construcții cu beneficiari privați sau autorități publice.

Asigurarea de garanții are la baza prevederile contractului de lucrări sau de prestări servicii care impune obligativitatea furnizorului /executantului de a constitui în favoarea beneficiarului/contractantului diverse tipuri de garanții care vizează fie returnarea avansului, fie bună execuție, fie remedierea defecțiunilor în perioada post-execuție, fie rețineri din facturi în contul garanțiilor de bună execuție sau de mentenanță

Asigurare Instant

CALCULEAZĂ și
COMANDĂ Asigurare
ONLINE Aici
Asigurare Online Plata cu card bancar
Copyright © 2021
Asigurare-Instant.ro |
Termeni și condiții de utilizare